Källarrenovering
Vi är Projekt CRS, ett företag som är specialiserat på allsidiga tjänster kopplade till källarrenoveringar i Stockholm. 
Drömmer du om extra utrymme i ditt hem eller vill öka dess värde är källarrenovering den perfekta lösningen. Det är inte bara ett ekonomiskt alternativ till en tillbyggnad. Renovering kräver sällan komplicerade procedurer relaterade till att få tillstånd från lokala myndigheter, vilket gör att projektet påbörjas snabbare. 
Vår kunskap och erfarenhet gör att vi till fullo kan förstå de potentiella svårigheterna och oförutsägbara utmaningarna i samband med renovering av källaren. Redan vid första mötet kommer du att ha kontakt med vår erfarna projektledare, som kommer att ansvara för att samordna arbetet i olika team och hantera materialbeställningar.

PROJEKT CRS

Förloppet av en källarrenovering med Projekt CRS:
 
  • Kundmöte och inspektion: Vi börjar med att träffa dig personligen och inspektera din källare noggrant för att förstå dina behov och förväntningar.
  • Samråd och projekt: Baserat på den information som samlats in kommer våra experter att kunna presentera ett eventuellt projekt och rådgöra med dig.
  • Beräkning: När projektet har godkänts påbörjar vi en grundlig kostnadskalkyl för att ge dig tydliga och rättvisa uppskattningar.
  • Konstruktion: När alla detaljer är överenskomna börjar vi genomföringen av projektet, vilket säkerställer kvaliteten och slutförandet av arbetet i tid.
Källare och fundament är nyckelelement i varje byggnad så det är så viktigt att de är i bästa skick. Om du brottas med fuktproblem kan vårt företag även ta hand om golvisolering, vilket är särskilt viktigt i äldre byggnader. Vi är angelägna om att upprätthålla den högsta standarden på våra tjänster, vilket är anledningen till att vi ständigt övervakar luftfuktigheten och utför termografiska inspektioner under arbetet. Tack vare detta kan vi garantera tillförlitligheten och hållbarheten för våra källarrenoveringar.


Lita på vår erfarenhet och expertis, så att vi tillsammans förvandlar din källare till ett funktionellt och attraktivt rum som kommer att uppfylla dina drömmar och förväntningar. Kontakta oss idag för att påbörja ditt källarrenovering!
Sök